Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Плащаме онлайн местни данъци и такси в сайта на НАП Данъците за превозните средства и недвижимите имоти вече могат да се плащат онлайн чрез сайта на НАП. Услугата в момента работи за общините Столичн ...  
още ›
Образци на CV / автобиография   Ако за пръв път попълвате автобиография или искате да създадете документ в европе ...  
още ›
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се ли ...  
още ›
Безработните и самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължит ...  
още ›

Права и задължения


Общи права и задължения за използване на JobSpace.bg
 
JobSpace.bg по смисъла на тези общи права и задължения е уеб-сайт собственост на Джоб Спейс ООД, със седалище гр. София, район Искър, жк Дружба 2, бл.282 и управление гр. София, жк Дружба 2, бл.282 . Уеб-сайтът осигурява услуги и информация свързана с търсенето и предлагане на работа, а основната дейност по НКИД на Юридическото лице Джоб Спейс ООД е 7450, посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила. Джоб Спейс ООД притежава удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност № 1685 / 24.02.2014 г. за Република България и № 1686 / 24.02.2014 г. за чужбина, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа ( ДВ, бр. 49 от 2003г.; изм. и доп. бр. 52 от 27.06.2006г.).
 
С този документ се уреждат правата и задълженията за използване на уеб-сайта JobSpace.bg. Използването на JobSpace.bg е израз на съгласие от страна на потребителя с общите права и задължения за използване на уеб-сайта. Сайтът не може да бъде копиран, продаван и използван за търговски цели без знанието и съгласието на Юридическото лице Джоб Спейс ООД. Джоб Спейс ООД предоставя услугите на потребителите си, съобразно описаните по-долу общи права и задължения за използване, които могат да бъдат обновявани, без да ви уведомяваме изрично за това. Ако не приемате тези Общи права и задължения за използване, моля не използвайте сайта JobSpace.bg
 
С използването на сайта потребителите се съгласяват Джоб Спейс ООД, в качеството си на администратор на лични данни, да обработва техните лични данни за целите на процеса търсене и предлагане на работа и да изпраща полезна информация и рекламни съобщения до потребители на сайта с цел, тяхното своевременно информиране и извличане на ползи от промоционални предложения.
 
Определения:
 
Дефинират се следните групи потребители и понятия на сайта:
-търсещи работа / кандидати /– потребители използващи сайта за информация, търсене и кандидатстване по определени обяви за работа.
-профили на кандидатите – информация от автобиографията на търсещия работа, описваща неговото образование, опит и умения, но без информация за контакт.
- търсещи работа на свободна практика – потребители използващи сайта за информация и кандидатстване за обяви за проекти и временна заетост.
- предлагащи работа / работодатели /– това са юридически лица, които използват сайта за информация, реклама и намиране на кандидати, за посочените от юридическите лица длъжности.
 
Права и задължения за използване на сайта от търсещи работа потребители:
 
Регистрация и кандидатстване по обяви:
- С регистрацията си търсещият работа се съгласява с общите условия за ползване на сайта и декларира своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на търсене и намиране на работа.
- С регистрацията си търсещия работа гарантира пред JobSpace.bg, че има навършени 18 години и е способен да разбере смисъла на общите условия на сайта.
- Във връзка с регистрацията и използването на услугите на JobSpace.bg потребителят е задължен да предоставя истинна, точна, обновена и пълна информация за себе си, съобразно регистрационния формуляр и да поддържа и навреме обновява регистрационните данни, за да бъдат истинни, точни, обновени и пълни. При злоупотреба и попълване на неточна или невярна информация, JobSpace.bg си запазва правото, при доказване на невярната информация, да прекрати акаунта на кандидата и да откаже всяко бъдещо използване на услуги от негова страна.
- При регистрацията са необходими лични данни като име, имейл, контакти. Джоб Спейс ООД, като администратор на лични данни, ви уверява, че вашата информация се съхранява по смисъла на закона за защита на личните данни и вашата информация няма да достигне до трети лица без изричното ваше съгласие. Джоб Спейс ООД предоставя ваша информация единствено и само тогава, когато е по ваше знание и е във ваша полза за подобряване на услугата, която изпълнява към вас.
- JobSpace.bg предоставя възможност на търсещите работа да попълват една и повече от една автобиографии, с които да кандидатстват по обяви. Със създаването на автобиография се оформя и CV профил на кандидата, до който работодателите могат да имат достъп след изричното съгласие на кандидата.
- JobSpace.bg предоставя възможност на търсещите работа на свободна практика да публикуват свободен профил на сайта, като те декларират, че публикацията е по тяхно лично решение.
- JobSpace.bg предоставя на работодателя, достъп до част от автобиографията на търсещия работа, след изричното съгласие на последния. Не се допуска достъп на работодателите до информацията за контакт на търсещия работа преди самият кандидат да позволи, като изрично търсещия работа е информиран, защо и поради какви причини работодателят желае да се свърже с него. JobSpace.bg се задължава да предостави на търсещия работа цялостна информация за това, с какво се занимава въпросният работодател.
 
Права и задължения за използване от предлагащи работа потребители:
 
Регистрация на потребителите като работодатели:
- При регистрация JobSpace.bg изисква информация за данни на фирмата и ЕИК, чрез който системата ви разпознава като работодатели. Вие декларирате, че ще посочите вярна информация. Джоб Спейс ООД ще използва тази информация само за целите на предлаганите услуги и работата на сайта и се задължава по никакъв начин да не я споделя с трети лица, физически или юридически, освен при изричното съгласие на работодателя или ако информацията е необходима да се представи пред компетентни органи за изясняване на нарушения свързани с общите права и задължения за използване на сайта и престъпване на българското законодателство.
 - В случай на нарушение на общите права и задължения за използване на сайта Джоб Спейс ООД си запазва правото да се обърне към компетентни органи за съдействие и отстраняване на нарушението.
- Във връзка с регистрацията и използването на услугите по публикуване на обяви в сайта JobSpace.bg, вие декларирате, че ще публикувате вярна информация и, че по никакъв начин няма да злоупотребявате като публикувате не истинни неща. При злоупотреба и попълване на неточна или невярна информация или на информация, която е в противоречие със законите на действащото българско законодателство, Джоб Спейс ООД си запазва правото, при съмнение или доказване на невярната информация, да прекрати публикацията или да спре акаунта на работодателя и да откаже всяко бъдещо използване на услуги от негова страна.
- Работодателят декларира, че публикуваните от него обяви няма да съдържат текст, който нарушава или не зачита човешките права. JobSpace.bg запазва правото да поиска промяна в текста на обява, ако установи, че има нарушение в зачитането на човешките права.
- Работодателят има право на частичен достъп до базата с автобиографии на кандидатите / наричани CV профили на кандидатите / и достъп до свободните профили на търсещите работа на свободна практика, но не и до тяхната информация за контакт. Работодателят декларира, че по никакъв начин няма да използва тази информация за злоупотреби, а единствено съобразно с целите на сайта - намиране на точния кандидат за конкретна позиция.
 
Общи права и задължения на JobSpace.bg
 - JobSpace.bg не поема отговорност за некоректна информация въведена от групата на потребителите и не гарантира истинността на съдържанието в нея.
 - JobSpace.bg не носи отговорност за публикувана информация от потребител, която е неправомерно придобита или неразрешена за разпространение.
 - JobSpace.bg няма как да проверява истинността на всяка информация. JobSpace.bg не гарантира, че всеки потребител е този, за когото се представя.
 - JobSpace.bg не поема отговорност за нанесени вреди на някой от групите на потребителите в следствие на некоректна информация от страна на работодател или търсещ работа
 - JobSpace.bg не гарантира, че сайтът ще бъде винаги онлайн и без да дава технически грешки.
 - JobSpace.bg не дава гаранции за резултатите, които могат да се получат при използване на сайта.
 - JobSpace.bg гарантира, че в качеството си на администратор на лични данни, няма да предоставя лична информация на трети страни, без изричното съгласие на собственика на информацията.
 
 

 

 

 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати