Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Създаване на бранд при подготвяне на CV / автобиография Създаването на CV / автобиография в дни на засилваща се конкуренция на пазара на труда е голямо предизвикателство. Автобиографията и мотивационното пи ...  
още ›
Собствен бранд при подготвяне на CV / автобиография - част 2 В първата част от тази тема - създаване на собствен бранд, когато подготвяме CV разгледахме основните похвати: ...  
още ›
Как да публикувам обява за работа в JobSpace.bg? Публикуването на обява за работа на сайта минава през няколко последователни стъпки. Тяхната цел е да осигурят списването на обяви за работа, които ...  
още ›
Безработните и самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължит ...  
още ›

Конфиденциалност


 

Политика за защита на личните данни:
 
Джоб Спейс ООД като дружество собственик на сайта www.jobspace.bg и администратор на лични данни ви информира за мерките за опазване на личните данни на физическите лица използващи сайта.
 
За да използвате услугите на JobSpace.bg, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте сайта.
 
Обхват на данните:
 
За да се използват електронните услуги на JobSpace.bg се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на сайта. Обхват на данните:
- Попълване или прикачане на CV бланка, в която се изискват лични данни на търсещия работа: име, адрес, телефон, образование и професионален опит, лични качества и квалификации. Тази лична информация се въвежда от физическото лице по негово собствено желание и се съхранява от jobspace.bg. При създаването на CV се оформя профил на търсещия работа и по негова заявка и разрешение, този профил може да се преглежда от работодателите. Работодателят може да получи достъп до лична информация на кандидата единствено, ако кандидата позволи, или сам кандидатства по обява на работодателя като прикачи своята автобиография.
- JobSpace.bg не осигурява достъп до информацията за контакт на кандидата с цел лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на физическото лице, освен в случаите, когато кандидатът сам кандидатства със своята автобиография по обява. Информацията за контакт се разкрива на работодателя, само при позволение от страна на търсещия работа.
- С цел използване услугите на JobSpace.bg от страна на работодателите, се изискват данни за юридическото лице, като: име на организацията, ЕИК, ДДС номер, адрес, МОЛ. Тези данни се използват за създаване на фактури и за идентифициране на организацията от сайта и не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
- JobSpace.bg си запазва правото да използва информацията постъпила в системата на сайта за целенасочени предложения и нови услуги, освен в случаите, когато потребителят заяви несъгласие с този факт .
- JobSpace.bg в някои случаи може да използва информацията постъпила в системата на сайта за комуникация с потребителите, свързана с промяна на регистрационни данни, нови услуги или за съобщаване за възникнали ползи за потребителя.
- JobSpace.bg използва cookies с цел идентификация. Cookies сами по себе си не съдържат лична информация, освен ако потребителя не предостави такава с регистрацията си.
 
Внимание:
 
- JobSpace.bg съхранява лични данни, само ако те са въведени доброволно от физическите лица.
- JobSpace.bg не отговаря за истинността на данните и не проверява тяхната достоверност.
- JobSpace.bg не гарантира, че потребителят е този за когото се представя.
 
Сигурност:
 
- Цялата информация, предоставена от потребителя, преминава през процедури за защита от неправомерен достъп и засилва сигурността на информацията.
- Данните се съхраняват на технически средства с ограничен достъп.
- Всеки регистрирал се потребител създава парола, с която има достъп до личната си информация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната ви информация.
- Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие.
 
Въпреки всички въведени мерки за защита от неправомерен достъп до потребителската информация, JobSpace.bg не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена.
 
Права на физическите лица:
 
Вие имате право да възразите и да потърсите отговорност пред JobSpace.bg срещу:
- обработването на вашите данни, ако имате съмнения за неправилната им защита според ЗЗЛД
 
Задължения на Джоб Спейс ООД като администратор на лични данни:
 
- Да използва надеждни технически средства за защита на личните данни;
- Да не предоставя информация за личните ви данни на трети страни без изричното ваше съгласие
- Да осигурява непрекъснат достъп до информацията ви в нашата система, освен в случаите на техническа неизправност извън нашия контрол.

 

 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати