Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Собствен бранд при подготвяне на CV / автобиография - част 2 В първата част от тази тема - създаване на собствен бранд, когато подготвяме CV разгледахме основните похвати: ...  
още ›
Кодекс на труда - Агенция по заетостта - Закони и наредби По надолу публикуваме списък със закони и наредби, регламентиращи условията на труд. Линковете отварят директно документа със съответната наредба ...  
още ›
Безработните и самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължит ...  
още ›
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се ли ...  
още ›

Проучване на Job Space за нагласите на търсещите работа за пазара на труда в България през 2011 година


От началото на октомври 2010 година до края на януари 2011година, Job Space проведе анонимна анкета сред 370 мениджъри на фирми и мениджъри по човешки ресурси от различни сфери на дейност, представители на работодателите и 4120 човека в работоспособна възраст от цялата страна. Проучването има за цел да установи нагласите на работодателите и търсещите работа за пазара на труда в България през 2011 година. Ето и резултатите от проучването сред търсещите работа:

 

От проучването стана ясно, че основният канал за търсене на работа от кандидатите си остават сайтовете за работа. 81% от анкетираните търсят работа чрез сайтове за работа, 7% търсят работа чрез приятели и познати, 4% залагат на лични контакти с работодателя, само 3% предпочитат да кандидатстват през сайта на избрания работодател, 2% разчитат на агенции за подбор на персонал или търсят работа чрез печатни медии и едва 1% подхождат активно, като се обаждат на избран работодател, дори без да има обявени отворени позиции. Оказва се, че само един на сто от попълнилите анкетата, избира предварително работодателят, при който иска да работи. Което показва, че малка част от търсещите работа имат предварителни планове за развитие в кариерата си.

 

 

Основен фактор при търсене на работа за 49% от анкетираните се оказват условията, които предлага работодателя. Едва 25% от търсещите работа се водят от професията, която притежават. За 22% най-важна е заплатата. Оказва се, че допълнителните придобивки, които предлага работодателя, напълно се пренебрегват от търсещите работа.

 

 

79% от взелите участие в анкетата, планират да търсят работа в следващите 6 месеца. Доста голям процент в сравнение с 13 - те %, които не планират да търсят работа.

 

 

38% от анкетираните планират да търсят нова работа, защото в момента са без работа, 33% защото търсят по-добри условия и 6% поради съкращения в настоящата им работа. 14% сочат като причина нуждата от промяна. Оказва се, че въпреки безработицата голяма част от анкетираните се оглеждат за нови, по-добри възможности за работа и търсят промяна. Ако вземем под внимание 33-те % от тези, които търсят работа заради по-добри условия и 14-те % от тези, които имат нужда от промяна излиза, че 47% от хората, които плануват да търсят работа го правят заради по-добра възможност за работа, а 44% защото са повлияни по някакъв начин от икономическото състояние на страната. Това означава, че въпреки тежкото състояние на пазара на труда, текучеството на служителите не е драстично намаляло, ако съдим по нагласите на анкетираните. Означава ли това, че започва психологическото възстановяване на пазара от преди кризата.
Това твърдение се доказва и от следващия въпрос.
 

 

46% от попълнилите анкетата сочат като основна причина за напускане на последната си месторабота, търсене на по-добри възможности, а 32% посочват съкращения поради кризата.

 

 

Според 39 на сто от анкетираните едва ли ще има сериозни промени в икономиката на страната през 2011 година. Още толкова от тях / 39% /са песимисти и смятат, че ситуацията ще продължи да се влошава и през 2011 година. Едва 17% смятат, че ситуацията ще се подобри в близките 6 месеца. Подобно е съотношението на процентите, на същия въпрос и при работодателите. Те също смятат, че няма да има сериозни промени в развитието на икономиката на България през 2011г., но само 19% от работодателите считат, че ситуацията ще продължи да се влошава ( в сравнение с 39% на търсещите работа). Отговорите на работодателите можете да проследите тук.

 

 

Според 54% от попълнилите анкетата най-значимото последствие от финансовата криза е повишената безработица. 30% от тях сочат като последствие понижаване на заплатите и едва 10% от тях посочват урегулиране на пазара на труда по отношение на квалификация и ниво на заплащане на служителите. Не по този начин сочат последствията, работодателите. Най-голям процент / 43%/ от работодателите сочат, че най-значимото последствие от финансовата криза е отрезвяване на пазара на труда по отношение квалификация и ниво на заплащане на служителите. Резултатите от анкетата на работодателите можете да разгледате тук.

 

 

На въпроса как ще се променят заплатите през 2011 година 67% от търсещите работа сочат, че заплатите ще останат на същото равнище, 21% сочат, че заплатите ще намалеят в границите от 10% до 50%, а едва 12% считат, че заплатите ще се повишат и то в границите от 5% до 30%. При работодателите прогнозите са по-оптимистични: 65% считат че заплатите няма да се променят, 24%, че заплатите ще се повишат в границите от 5 до 10% и едва 11%, че заплатите ще намалеят в границите от 15 до 30%. Резултатите от анкетата на работодателите можете да разгледате тук.

 

 

Към момента на анкетата:


47% от анкетираните сочат, че работят на пълен работен ден, 13% работят частична заетост, а 40% не работят в момента.

 

 

71% от попълнилите анкетата не учат в момента, 18% са студенти, 8% посещават квалификационни курсове, 2% учат научна степен и 1% са ученици.

 

 

Разпределението на попълнилите анкетата по отношение на длъжността в йерархията, която са заемали/заемат при последната си работа е следното: 66% са служители, експерти без ръководни функции, 21% среден мениджмънт, 5% висш мениджмънт, 4% не са работели до момента и 4% са посочили „друго”.

 

 

Най-търсената сфера за работа е администрацията, която заема 19%, следвана от продажби и търговия, производство и строителство и архитектура, които заемат 8%. Разпределението по сфера на търсене на работа от анкетираните за всички сфери, можете да видите от графиката по-долу.

 

 

Демографски характеристики на попълнилите анкетата.


Разпределение по пол:

 

 

По възраст:

 

 

Град:

 

 

Завършено образование:

 

 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати