Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Създаване на бранд при подготвяне на CV / автобиография Създаването на CV / автобиография в дни на засилваща се конкуренция на пазара на труда е голямо предизвикателство. Автобиографията и мотивационното пи ...  
още ›
Проверка на здравноосигурителен статус и социално осигуряване В следващите редове публикуваме полезни връзки за проверка на здравноосигурителния статус, както и за справка за социално осигуряване.   Здравн ...  
още ›
Безработните и самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължит ...  
още ›
Близо двойно по-скъпо възстановяване на здравноосигурителни права през 2016г. След 1 януари 2016 г. прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигур ...  
още ›


"Изобретатели Откриватели Новатори" ООД

»  повече за компанията

»  виж активни обяви
Валидност на обявата от 11.10.2019 до 24.10.2019
Ref.#Фирма „Изобретатели Откриватели Новатори“ ООД в качеството й на бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.024-0702, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПОЗИЦИЯТА: ЗВУКОРЕЖИСЪОР
I.І. Образователни и квалификационни изисквания към кандидатите:
Отговаря за :
- дейностите, свързани с натрупване на документален аудиовизуален материал (звукозапис и музикално оформление) при контактуването с авторите, определени за пилотно предаване;
- дейностите по преобразуването на документалните материали в телевизионен продукт и предаванията на живо от телевизионно студио;
- музикално оформление за провеждане на окончателна оценка за най-значими изобретение, оригинална идея или откритие за съответния етап на телевизионния формат с участието на телевизионната аудитория;
- музикално оформление за провеждане на заключителното за етапа тържество, връчване на награди и представяне на участниците в следващия формат;
- музикална заставка на предаването и на отделните шаблони;
- съвместна работа с другите участници в екипа по всички теми и изисквания на формата.
Неообходимо образование - висше музикално, минимум бакалавър и/или минимум 2 години професионален опит в сферата на музикални, аудиовизуални предавания и продукти;
Период на заетост: 12 месеца, часова заетост: 4 часа;
Предвижда се кандидатът за позицията да е лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Предвижда се осигуряване на устойчива заетост за лицето за не по-малко от 6 месеца след приключване на проекта.
ІІ. Начин на извършване на подбор:
Подборът на кандидатите ще бъде извършен чрез първоначален подбор по документи и последващо провеждане на събеседвания с одобрените на етап „първоначален подбор” кандидати. Конкретните лица ще бъдат назначени при осигуряване на конкурентна среда и недопускане на дискриминация на избора.

ІII. Подаване на документи за кандидатстване:
Актуални автобиографии и копия на дипломи могат да бъдат изпращани на e-mail: ion2018@abv.bg


Заплата:

Неопределена заплата

Страна:

България

Град:

Ловеч

Степен на заетост:

Непълен работен ден

Сфера на дейност:

Медии,маркетинг

Тип:

Постоянна

Ниво:

Експертен персонал

Лице за контакт:

Илзе Георгиева

E-Mail:

ilze_g@abv.bg

Телефон:

0898621656

Факс:
Кандидатствай   Добави   Въпрос   Абонамент

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати